Częste pytania

Zakładka zawiera informacje opracowane przez producenta aparatury - ENSO Elektronics używanej w gabinecie, są one dostępne rónież na stronie (http://ensoel.pl)

CO TO JEST METODA VOLLA?

Dr Reinhold Voll opracował metodę łączącą wiedzę medycyny chińskiej ze wspólczesnymi osiągnięciami elektroniki. Polega ona na mierzeniu - przy pomocy bardzo czułych urządzeń - przewodności prądu w konkretnych punktach skóry, tzw. punktach biologicznie aktywnych, odpowiadającym poszczególnym narządom.

Metoda elektropunktury dr Volla (EAV) oraz wegetatywny test rezonansowy jest obecnie stosowana w 34 krajach. Międzynarodowe Towarzystwo Elektropunktury zrzesza obecnie około 30 000 lekarzy wykorzystujących metodę Volla, wzbogacając swoje mozliwości diagnostyczne. Ich doświadczenie wskazuje, że właściwie wykonane badanie jest jednym z najdokładniejszych sposobów diagnostycznych, który pozwala oszczędzić mnóstwo czasu pacjenta i lekarza. Dzięki niej lekarz nie stawia diagnozy oceniając tylko objawy. Metoda Volla daje możliwość dokładniejszej oceny funkcjonowania organizmu, a przede wszystkim przyczynę choroby, poprzez stwierdzenie róznego rodzaju obciążeń: pasożytniczych, bakteryjnych, wirusowych czy grzybiczych. Umożliwia ustalenie charakteru procesu - czy jest chroniczny czy ostry, oraz jaka jest jego dynamika. Metoda ta pozwala też wykryć skłonności do zmian chorobowych na długo przed wystąpieniem ich objawów.

CO DAJE TA METODA?

Wykrycie przyczyn chorób i złego samopoczucia = możliwość zaplanowania skutecznej terapii.

Wiele chorób nie powstaje w ciągu kilku dni – ich pojawienie się jest rezultatem kilku, kilkunastu lat stopniowych zmian w organizmie. Wielu ludzi sądzi, że choroba zaczyna się dopiero, gdy pojawiają się jej objawy. Jest to błędne założenie.
Test metodą Volla pozwala wykryć chorobę na długo przed wystąpieniem symptomów chorobowych. W przeciwieństwie do testów medycyny akademickiej, które wykrywają chorobę dopiero, gdy objawiają się jej rezultaty, pozwala przewidzieć rozwój choroby i podjąć skuteczne leczenie zapobiegawcze. Zatem metoda Volla (EAV) umożliwia w krótkim czasie nie tylko przeprowadzenie dokładnej diagnostyki, lecz także zaplanowanie niezbędnej, skutecznej terapii.

W żywym organizmie, gdzie prawie każda molekuła białka jest źródłem promieniowania elektromagnetycznego, a każda komórka reprezentuje sobą oscylacyjny obwód elektryczny, składnik elektromagnetyczny jest tak samo ważny, jak i komponent chemiczny.

Nasza charakterystyka człowieka będzie pełniejsza, jeżeli powiemy nie tylko o tym, że organizm człowieka zawiera 3 kilogramy molekuł ATP, lecz również o tym, że między wierzchołkiem głowy a podeszwami stóp istnieje różnica potencjałów równa 400 V. Opis funkcjonowania organizmu będzie też dokładniejszy, jeżeli oprócz pomiaru ciśnienia tętniczego i poziomu hemoglobiny we krwi będziemy w stanie zmierzyć poziom przewodnictwa elektrycznego w określonych strefach powierzchni ciała i te wskaźniki scharakteryzują stan narządów wewnętrznych i układów. Nietrudno sobie wyobrazić, jakie możliwości stwarza w sferze profilaktyki metoda Volla, skoro pozwala wykryć choroby lub predyspozycje do nich zanim ujawni się ich pełny obraz kliniczny.
CO TO JEST TEST SUBSTANCJI?

Metodą opracowaną przez dr Volla jest także tzw. test substancji.

Powszechnie wiadomym, że każda substancja w organizmie posiada swoją indywidualną charakterystykę wibracji. Badając wibracje poszczególnych układów dr Voll odkrył, że niektóre leki, które włączymy do obwodu w trakcie pomiaru, wpływają na zmianę reakcji organizmu. Zjawisko to wykorzystał do testowania działania leków przed podaniem ich pacjentowi i przed rozpoczęciem kuracji.

Dzięki testowi substancji możliwa jest ocena działania na organizm przed podaniem jej pacjentowi, a więc i dobranie najskuteczniejszego sposobu leczenia!

Substancjami testowanymi mogą być: leki allopatyczne, witaminy, minerały, zioła, preparaty homeopatyczne, suplementy diety (BADY), żywność, woda, kosmetyki, itp.
Podczas testu substancji można ustalić rodzaj, dawkę i stężenie przewidzianych w kuracji leków, przenosząc elektromagnetyczny sygnał leku na pacjenta.

Za pomocą tej nieinwazyjnej metody można dobrać optymalną mieszankę ziołową, dostosowaną indywidualnie. Można również sprawdzić wpływ leków, które są przewidziane do terapii dla pacjenta.
CO TO JEST VEGATEST?

VegaTest, nazywany też testem reakcji Schimmela lub w skrócie VRT (od ang. Vegetative Reflex Test), to jedna z najnowszych odmian diagnostyki elektronicznej. Opiera się na zasadach biorezonansu magnetycznego, czyli reakcji organizmu - a dokładniej wegetatywnego układu nerwowego na określone impulsy elektromagnetyczne.

Punktem wyjścia były dokonania Franza Morella i Ericha Raschego (twórców podstaw metody biorezonansu magnetycznego i terapii MORA) oraz Reinholda Volla (wynalazcy elektroakupunktury metodą Volla, określanej skrótem EAV). H. Schimmel starał się wykorzystać najlepsze elementy kilku różnych technik diagnostyczno-terapeutycznych i stworzył własną metodę.

Chociaż metoda Volla daje bardzo dużo informacji o organizmie człowieka i jest probierzem pozostałych metod jednak w dalszym etapie starano się metodę uprościć, by wykorzystywać jak najmniej punktów akupunkturowych.

W roku 1978 w Stanach Zjednoczonych niemiecki lekarz Helmut Schimmel – uczeń Volla opracował metodę, która obecnie potocznie jest nazywana VegaTestem (prawidłowa pełna nazwa to - wegetatywny test rezonansowy).
Metoda ta w przeciwieństwie do metody Volla wykorzystuje tylko jeden lub kilka punktów akupunkturowych. Dzięki takiej prostocie przypadła do gustu wielu terapeutom, którzy byli nią zachwyceni ze względu na pozorną szybkość badania. Jednak jak praktyka pokazała, by prawidłowo wykonać badanie Vegatest, należy poświęcić na nie tyle samo czasu, jak na badanie metodą Volla.
Od powstania VegaTestu w Towarzystwie Elektroakupunktury nastąpił mały rozłam na zwolenników metody Volla i zwolenników Vegatest. Obecnie ze względu na różnice w tych metodach najlepsi specjaliści, którzy mają najlepsze efekty terapeutyczne posługują się zarówno podstawową metoda Volla jak i VegaTestem - obydwoma metodami ze względu na to, iż żadna z tych metod nie potrafi całkowicie zastąpić drugiej. Mówienie o wyższości jednej metody nad drugą świadczy o nieznajomości tematu lub o tym, iż dany terapeuta nie był w stanie opanować danej metody rzetelnie.

Dr H. Schimmel, skupił się nie tyle na określonych punktach powiązanych z narządami wewnętrznymi - jak w metodzie Volla, ale na mierzeniu sygnałów bezpośrednio z nich płynących (i dających się odczytać w prawie każdym punkcie ciała).

W teście Vega stosuje się unikalną metodę tak zwanego filtrowania elektrobiologicznego za pomocą markerów (na przykład urządzenie wykorzystujące wzmacniacz sygnałów bioelektrycznych). Dzięki temu jest możliwe postawienie bardzo dokładnej i szybkiej diagnozy, która pozwala dostrzec złożone relacje zachodzące w organizmie, nie ujawniające się podczas mierzenia akupunktów – np.: obciążenie psychoemocjonalne, obciążenia geopatyczne. Ze względu na wysoką czułość, sprzęt diagnostyczny daje wyniki w szerszej skali, umożliwia też przeprowadzenie szybkich i skutecznych testów biorezonansowych większej ilości preparatów leczniczych.

Zastosowania VegaTestu są takie same jak innych metod rozpoznania biorezonansowego. Może on służyć wykrywaniu wszelkich zaburzeń energetycznych, zakłóceń pracy narządów i układów wewnętrznych oraz schorzeń psychosomatycznych.

VegaTest polega również, tak jak metoda Volla, na stymulowaniu akupunktów wskazanych przez tradycyjną medycynę chińską oraz nowo odkrytych przez Volla.

Za pomocą metody Schimella testuje się środki lecznicze i precyzyjnie dobiera ich stosowanie do konkretnych dolegliwości.

Vegatest i metoda Volla zalicza się do metod biorezonansowych. Diagnostyka z zastosowaniem metod biorezonansowych pozwala wykryć nawet te zaburzenia, które pozostają nieuchwytne dla standardowych, najpopularniejszych sposobów rozpoznawania schorzeń, m.in. badań krwi i moczu.
Testy uwzględniane w tej terapii są przyjazne dla pacjentów - polegają na lekkich dotknięciach punktu akupunkturowego elektrodą diagnostyczną.

Metoda biorezonansowa, pomimo stosowanego w niej sprzętu elektronicznego, jest całkowicie bezpieczna.

Menu


Uwaga:
Korzystanie z terapii nie zwalnia nikogo od kontaktu z lekarzem ani do przerywania stosowanej terapii lekarskiej. W przypadku leczenia metodami medycyny konwencjonalnej, o dawce leku oraz konieczności poddania się określonym zabiegom czy badaniom, decyduje wyłącznie lekarz.

Stawiane diagnozy i podejmowane terapie zawsze powinny być konsultowane z lekarzem nauk medycznych. Nasze metody mogą mu pomóc w określaniu prawidłowej terapii i doborze leków.

Nie zajmujemy się ostrymi stanami zapalnymi organizmu - w takim wypadku koniecznie skontaktuj się ze swoim lekarzem prowadzącym. Niemniej w niektórych trudnych przypadkach metoda diagnostyki wykonana wg. metod elektroakupunktury może być pomocna dla lekarza prowadzącego w szybszym znalezieniu ich przyczyn i wyborze skuteczniejszych rozwiązań leczniczych.

Na podstawie wyników diagnostycznych nie należy samowolnie zmieniać ani nawet korygować zaleceń lekarskich - może to zrobić jedynie Państwa lekarz prowadzący.